Termeni și condiții

REGULI GENERALE DE LOCAȚIUNE:

GENERALITĂȚI

Următorii “termeni și condiții” reprezintă anexa contractului de închiriere dintre ​S.C. MAVA APARTAMENTE ADMIN S.R.L. și chiriaș.

​S.C. MAVA APARTAMENTE ADMIN S.R.L., avand CIF RO41541089 si numar de inregistrare la Registrul Comertului Constanta J13/2985/2019, cu sediul in str. Perlei nr. 2, Constanta, judetul Constanta,  administrează și oferă facilităţi de cazare în ansamblul rezidențial MAVA Apartamente, situat în Constanța, str. Perlei nr. 2, cod postal 900520, ca proprietar al acestui imobil. Serviciul de închiriere este obiectul contractului, pe durata stabilită în contractul de locaţiune, iar apartamentele pot fi ocupate numai de numarul maxim de persoane specificat de către proprietar.

SERVICII ȘI COSTURI AUXILIARE
Serviciile oferite de ​S.C. MAVA APARTAMENTE ADMIN S.R.L. sunt conforme cu contractul și sunt oferite după confirmarea rezervarii. Costurile de întreținere sunt incluse în preț. Prețul de închiriere nu include servicii suplimentare solicitate de oaspeți (de exemplu: curățenie suplimentară, lenjerii de pat suplimentare, halate de baie, prosoape). Acestea vor fi taxate suplimentar conform listei de prețuri pentru servicii suplimentare care poate fi consultată la biroul administrativ al clădirii.
În cazul rezervărilor electronice, ​S.C. MAVA APARTAMENTE ADMIN S.R.L. va confirma rezervarea în format electronic.
Fotografiile proprietăților oferite spre închiriere sunt cu titlu de informare.
DURATA ÎNCHIRIERII
Durata închirierii este stabilită în rezervare.
În ziua sosirii, imobilul se predă între orele 16-19 după finalizarea operațiunilor de check – in (verificarea proprietății în vederea ocupării ei). La sosire chiriașul va completa un formular de contract de închiriere. Imobilul închiriat va fi ocupat de chiriaș dupa achitarea integrală a chiriei.
În ziua plecării se va preda locuința proprietarului între orele 8-10 am.
Chiriașul trebuie să predea locuința curată.
NOTA: În funcţie de disponibilitate, la solicitarea chiriaşului, ocuparea- eliberarea apartamentului se poate face şi în afara intervalului orar de mai sus.
În contextul în care check-out-ul nu se realizează până la ora 16, chiriașul va achita o zi suplimentară de cazare.
CONDITII ÎN CARE SE POATE ANULA REZERVAREA
În cazul anulării rezervarii, plata preţului pentru închiriere către ​S.C. MAVA APARTAMENTE ADMIN S.R.L. și a serviciilor suplimentare cerute în contract, se va face în conformitate cu următorii termeni:
Chiriașul trebuie să plătească următoarele sume din prețul închirierii și al serviciilor suplimentare cerute în contract:
a) 0% dacă anularea șederii este anunțată cu 15 zile înainte de începerea perioadei de închiriere,
b) 100% dacă anularea șederii este facută într-un termen mai mic de 15 zile,
c) 100% dacă chiriașul nu sosește sau nu notifică anularea.
În cazul garantării rezervării cu cardul, proprietarul are dreptul să debiteze cardul cu suma convenită în urma rezervării, în orice moment după primirea rezervării.
Perioada de 15 zile în care nu se percep penalități de anulare se calculează din data primirii notificării de anulare sau de retragere. Anularea unei rezervări trebuie să fie trimisă în format electronic către ​S.C. MAVA APARTAMENTE ADMIN S.R.L..
RĂSPUNDEREA

Dacă în urma formalităților de check-in și a verificărilor, se constată că toate bunurile au fost predate oaspetelui conform contractului, plângerile ulterioare acestui moment devin răspunderea directă a chiriasului.

Proprietarul ​S.C. MAVA APARTAMENTE ADMIN S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru bunurile personale aflate în interiorul apartamentului pe toată perioada contractului.

Proprietarul ​​S.C. MAVA APARTAMENTE ADMIN S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru autoturismele și bunurile chiriașilor aflate în interiorul acestora și nici pentru bunurile pe care chiriașii le depozitează în parcare și spațiile de parcare aflate în garajul subteran al clădirii și/ sau în zone care nu sunt special amenajate.

OBLIGAȚIILE CLIENȚILOR
  • nu este permis accesul cu animale de companie în spațiul închiriat.
  • să nu fumeze în interiorul apartamentului închiriat, în caz contrar chiriașul se obligă să achite o taxă de curățenie și igienizare de 1 000 lei.
  • să suporte plata oricărei deteriorări a spațiului închiriat (inclusiv a imobilelor din vecinătate şi a bunurilor din interiorul acestora produse din culpa sa).
  • să nu aducă modificări de niciun fel sau natură spaţiului închiriat fără acordul scris al proprietarului în acest sens.
  • să permită proprietarului să verifice modul în care este folosit şi întreţinut imobilul închiriat.
  • la încetarea contractului să predea imobilul și obiectele de inventar din dotare în starea de folosință în care le-a preluat de la proprietar.
ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE:
Contractul de închiriere încetează de drept la expirarea termenului contractual.
Prelungirea perioadei initiale de închiriere atrage încheierea unui nou contract.
​S.C. MAVA APARTAMENTE ADMIN S.R.L. își rezervă dreptul de a rezilia contractul de închiriere imediat, unilateral, în următoarele situații:
chiriașul perturbă buna funcționare a companiei precum şi liniştea şi confortul altor oaspeţi,
chiriașul are un comportament inadecvat care face imposibilă conviețuirea cu vecinii sau are atitudini ce aduc atingere bunelor moravuri (consum de alcool, substanțe interzise, activități de video chat, practicarea jocurilor de noroc, a serviciilor de escortă, etc.)
chiriașul a pricinuit deteriorarea imobilului închiriat, al obiectelor din dotare al altor imobile (apartamente) din vecinătate sau a clădirii în care este situat acesta.
Copyright 2018 Mava Apartamente Constanta| Toate drepturile rezervate.
designed with by DesignMe.ro